Produsele de baza pentru producerea de vinuri si produse pe baza de must si de vin

Strugurii proaspeţi sunt fructele viţei de vie, folosite în vinificare, maturate sau într-un anumit stadiu de supramaturare, care pot fi zdrobite sau presate cu mijloace obişnuite şi care intră spontan în fermentaţie alcoolică.

Mustul de struguri este produsul lichid obţinut, prin scurgere liberă sau prin procedee fizice, din struguri proaspeţi. Se admite ca mustul să aibă un conţinut în alcool dobândit de cel mult l % în volume.

Sucul de struguri este produsul lichid nefermentat, dar fermentabil, obţinut prin aplicarea de tratamente autorizate, din must de struguri, sau prin reconstituire din must de struguri concentrat ori din suc de struguri concentrat. Se admite ca sucul de struguri să aibă un conţinut în alcool dobândit de cel mult l % în volume.

Tulburelul este vinul în curs de desăvârşire a fermentaţiei alcoolice, neseparat de drojdie, cu o tărie alcoolică totală de minim 8,5% în volume. El poate fi pus în consum până la sfârşitul anului de recoltă.

Vinul este băutura obţinută exclusiv prin fermentarea alcoolică, completă sau parţială a strugurilor proaspeţi, zdrobiţi sau nezdrobiţi, ori a mustului de struguri. Tăria alcoolică dobândită a vinului nu poate fi mai mică de 8,5% în volume.

Vinul spumant este produs cu conţinut în bioxid de carbon de origine exclusiv endogenă, obţinut prin fermentarea naturală a mustului de struguri proaspeţi, care dezvoltă în sticlele în care este îmbuteliat, ca produs finit, o presiune de minim 3,5 bari la temperatura de 20°C.

Vinul spumos este produsul cu conţinut în oxid de carbon de origine total sau parţial exogenă, obţinut din vinuri apte pentru consum, care dezvoltă în sticlele în care este îmbuteliat, ca produs finit, o presiune de minim 2,5 bari la temperatura de 20°C.

Vinul aromatizat este produsul obţinut din vin sau din must proaspăt cu adaos de must concentrat, substanţe aromatizate extrase din plante admise de legislaţia sanitară, distilat de vin, alcool alimentar, zahăr, precum şi alte vinuri speciale. Proporţia mustului, a vinului natural, sau special, folosită la prepararea vinului, trebuie să fie de cel puţin 70% din produsul finit.

Vinul licoros este produsul ce poate fi obţinut din must sau vin, precum şi din amestecul acestora, cu adaos de must concentrat; must concentrat rectificat, distilat de vin cu tăria alcoolică cuprinsă între 52 şi 86% în volume, alcool de origine viticolă sau alcool alimentar rectificat, cu tăria alcoolică de minimum 96% în volume, folosite separat sau în amestec. Strugurii folosiţi ca materie primă pentru producerea vinurilor licoroase trebuie să aibă, la cules, un conţinut în zahăr de minim 204 g/litru. Tăria alcoolică dobândită a vinurilor licoroase este cuprinsă între 15 şi 22% in volume, iar conţinutul lor în zaharuri este de minim 80g / litru. O parte a tăriei alcoolice dobândite a produsului finit, care nu poate fi mai mică de 4% în volume, trebuie să provină din fermentarea parţială sau totală a zahărului iniţial al strugurilor, musturilor sau vinurilor utilizate.

Vinarsul este băutura alcoolică obţinută prin învechirea distilatului de vin, în contact cu lemnul de stejar, în producerea căreia s-au folosit tratamente şi practici autorizate şi care a fost adusă la tăria alcoolică de comercializare de minimum 36% în volume, în funcţie de sortiment.

Oţetul din vin este produsul obţinut prin fermentarea acetică a vinului sau a amestecului fermentabil, în care vinul intervine în proporţie de minimum 70% în volume. Aciditatea totală a oţetului din vin este de minimum 60 g / litru, exprimată în acid acetic.

Alcoolul de origine viticolă este alcoolul obţinut în mod exclusiv prin distilare şi rectificare, pornind de la vin, tescovină de struguri sau drojdie de vin.

Tescovina de struguri este produsul secundar rezultat în urma presării strugurilor proaspeţi sau a boştinei, ea putând fi fermentată sau nefermentată (proaspătă).

Drojdia de vin este depozitul format în recipienţi în urma fermentării mustului, stocării vinului sau a mustului şi a aplicării de tratamente autorizate asupra musturilor şi vinurilor, precum şi cel separat prin filtrarea sau centrifugarea acestor produse.

Tăria alcoolică (în volume) reprezintă numărul de volume în alcool pur conţinut în 100 de volume din produsul considerat, la temperatura de 20° C.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu